Info - Smedja

Smedja är en verkstad för smidesarbete. I en mindre hantverkssmedja kan utrustningen bestå av en ässja (där kol förbränns under forcerat drag), smidesstäd, skruvstycke samt olika handverktyg (ex. smideshammare, slägga, huggmejsel, smidestång och olika filar).