Info - Smedja

Smedja är en verkstad för smidesarbete. I en mindre hantverkssmedja kan utrustningen bestå av en ässja (där kol förbränns under forcerat drag), smidesstäd, skruvstycke samt olika handverktyg (ex. smideshammare, slägga, huggmejsel, smidestång och olika filar).

Lägg till din egen länk